Một số trường tiểu học tại quận 12 (TP.HCM) đã bắt đầu điều chỉnh giờ vào học muộn hơn so với trước. Đa số phụ huynh đồng tình với cách làm này.

Một số trường tiểu học tại quận 12 (TP.HCM) đã bắt đầu điều chỉnh giờ vào học muộn hơn so với trước.