Sau khi say rượu, người đàn ông đã ra giữa đường nằm và bị một chiếc xe ô tô cán qua. Tuy nhiên, người đàn ông này chỉ bị thương nhẹ.