không ít trạm đăng kiểm tư nhân bất ngờ ngưng hoạt động với lý do thiếu nhân lực hoặc mặt bằng đến hạn phải trả. Điển hình là Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-06V ở quận 7, TP HCM.

Siết đăng kiểm: "Cò" tan tác, trung tâm "bỏ chạy"