Hội nghị do VUSTA tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính được ví như "Hội nghị Diên Hồng" đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, bởi nó có tiếng nói quan trọng trong việc hoạch định chiến lược và định hướng phát triển của ngành.