Bệnh viện Từ Dũ lo lắng các bé hiện đã mất mẹ, hoặc có mẹ là F0, gia đình đang bị cách ly... chưa có thông tin về thân nhân và người nhà đến nhận.