Cơ chế mang đặc biệt giúp cá Mudskipper có thể sống trên cạn. Trên thực tế, khoảng thời gian chúng sống trên cạn con nhiều hơn dưới nước.

PV (T/H) / Người Đưa Tin

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/video-xem-cai-di-bo-nhay-nhot-tren-can-a465369.html