Nữ nghệ sĩ không đồng tình với câu nói "con gái là người tình kiếp trước của cha".