Pha cản phá xuất sắc của Đặng Văn Lâm đã giúp Việt Nam giành được 1 điểm trong cuộc đọ sức với Thái Lan.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 1.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 2.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 3.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 4.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 5.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 6.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 7.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 8.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 9.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 10.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 11.

Việt Nam chạm đến điểm số lịch sử, Đặng Văn Lâm trở thành hung thần của các quả penalty - Ảnh 12.