Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên và 2 Trưởng công an cấp xã, 2 cán bộ cơ sở mới bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền Thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Khắc Lập - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo quyết định, 2 ông này bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, các lãnh đạo này đã chậm tham mưu cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

Ngoài Phó giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc còn tạm đình chỉ 2 Trưởng công an cấp xã, 2 cán bộ cơ sở.