Nhiều người dân đã hoảng hồn tưởng đó là UFO, nhưng hóa ra lại là 'tác phẩm' của SpaceX.