Để ràng buộc các cô gái không bỏ trốn khỏi nơi làm việc, Phú đã yêu cầu H.T.H.V viết giấy nợ số tiền 71 triệu đồng.