Qua sự cố khiến 2 thợ sửa chữa thang máy tử vong ở Hà Nội đang gây xôn xao, nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ nhà này sẽ thế nào?