Nhiễu sóng, sinh vật kỳ dị, vật thể bay bí ẩn... là những gì được ghi lại tại "Vùng im lặng - Silent Zone" hay còn gọi là Zona Del Silencio ở Mexico.

Nhóm Phóng Viên / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://news.zing.vn/video-vung-im-lang-noi-nhieu-song-radio-nhieu-vat-the-bay-bi-an-post1037212.html?series=5266