Theo kế hoạch của thành phố, người được xác minh tài sản thu nhập tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm.

Xác minh tài sản, thu nhập năm 2022: Hà Nội sẽ bốc thăm lựa chọn cán bộ

Phiên họp của UBND TP.Hà Nội. Ảnh: TT

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký quyết định số 3024/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, giao Chánh Thanh tra thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Mục đích kiểm tra, làm rõ tính chính xác, trung thực các nội dung trong bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập được xác minh; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai.

Qua đó, đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập; xác định tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức về công tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản thu nhập. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, không tham nhũng; coi việc kê khai tài sản thu nhập không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của bản thân.

Nội dung xác minh, theo UBND thành phố gồm: Xác minh tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong bản kê khai tài sản thu nhập của người được xác minh tài sản, thu nhập; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm; xác minh thực tế tài sản, thu nhập của người được xác minh; khi cần thiết kiểm tra, xác minh các nội dung khác có liên quan đến việc kê khai tài sản thu nhập.

Với các đơn vị, theo UBND thành phố, năm 2022, thành phố giao Thanh tra thành phố tiến hành xác minh tại 12/131 đơn vị.

Cụ thể gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, quận Hoàng Mai, quận Tây Hồ, huyện Thanh Trì, Ban quản lý (BQL) Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, BQL Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Tổng Cty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội.

Với nội dung các cá nhân được xác minh, theo UBND thành phố, là người thuộc diện kê khai tài sản thu nhập hàng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra thành phố.

Tỉ lệ người được xác minh tại mỗi đơn vị theo quy định tối thiểu là 10% tổng số cán bộ thuộc diện kê khai tài sản thu nhập hàng năm của đơn vị đó thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra thành phố. Bản kê khai tài sản thu nhập của người được xác minh tài sản thu nhập là bản kê khai năm 2021.

Đáng chú ý, người được xác minh tài sản thu nhập tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm. Khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, Thanh tra thành phố phải mời đại diện Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng dự và chứng kiến; việc lựa chọn người được xác minh được lập thành biên bản.

Tiêu chí lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập, theo Kế hoạch của UBND thành phố gồm: Người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập hàng năm; người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản thu nhập trong thời gian 4 năm liền kề trước đó.

Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc một trong các trường hợp (người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên).

Thời gian triển khai bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên cá nhân được xác minh tại các cơ quan, đơn vị được chọn xác minh: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Chánh Thanh tra Thành phố ban hành kế hoạch xác minh tài sản năm 2022.

Thời gian thực hiện xác minh trong quý III và IV năm 2022.