Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố tăng giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 02/3/2019. Mức giá mới sẽ áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 tăng 939 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 946 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá. Cụ thể dầu diesel 0.05S tăng 959 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 700 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 808 đồng/kg.

Giá xăng dầu tăng mạnh lần đầu tiên của năm 2019.

Giá xăng dầu tăng mạnh lần đầu tiên của năm 2019.

Như vậy, giá xăng E5RON92 không cao hơn 17.211 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 18.549 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.868 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 14.885 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.083 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, để kiềm chế mức tăng của giá xăng dầu, liên Bộ đã mạnh tay xả Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, chi Quỹ bình ổn giá với xăng E5RON92 tới 2.000 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.932 đồng/lít); Xăng RON95 1.250 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.171 đồng/lít).

Các mặt hàng dầu cũng được chi mạnh Quỹ bình ổn giá. Dầu diesel được chi 1.354 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.354 đồng/lít); Dầu hỏa 1.078 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.078 đồng/lít); Dầu mazut: 1.400 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 1.699 đồng/kg).

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 15/02/2019 là: 66,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,423 USD/thùng, tương đương +8,84% so với kỳ trước). Các mặt hàng RON 95, các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh.