Không chỉ các cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế mà ngay cả trên các sàn thương mại điện tử cũng có biểu hiện trục lợi từ Covid-19 như tăng giá khẩu trang y tế, nước sát khuẩn...

BTV / An Ninh Thủ Đô

Nguồn: https://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/xu-ly-21000-san-pham-loi-dung-tang-gia-tren-san-thuong-mai-dien-tu/844264.antd