Sau cuộc làm việc của những người liên quan, lãnh đạo phường Bình Chuẩn nêu quan điểm cần xem xét rõ và xử lý nghiêm vụ cô giáo đánh cháu bé 4 tuổi chỉ vì bé đi vệ sinh ra quần.