Trợ lý Kim Tae-min có sinh nhật vào ngày 28/5 và được tổ chức mừng tuổi mới cùng Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Tuấn Anh trong buổi tập của HAGL.

Nguồn: Zico Channel.