Một địa phương tại tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các trường không gây áp lực, không ép buộc học sinh tham gia giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Phòng GD&ĐT huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) vừa mới ban hành công văn hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Theo nội dung văn bản, Phòng GD&ĐT huyện Cư Mgar yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phát huy tính tự quản, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Đồng thời, căn cứ điều kiện của nhà trường, thực tế của địa phương và đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi, khả năng, nhu cầu của học sinh để tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa; tránh việc tổ chức hình thức, quá tải, khiên cưỡng, không gây áp lực, không ép buộc học sinh tham gia.

Giáo dục - Yêu cầu các trường không ép học sinh tham gia chương trình xã hội hóa

Phòng GD&ĐT cũng đề nghị các trường giáo dục cho người học những kỹ năng cơ bản cần thiết, hướng tới hình thành những thói quen tốt.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa được tổ chức trên cơ sở xã hội hóa và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Phòng GD&ĐT cũng đề nghị các trường giáo dục cho người học những kỹ năng cơ bản cần thiết, hướng tới hình thành những thói quen tốt, đảm bảo vừa phù hợp với thực tiễn và thuần phong mỹ tục Việt Nam vừa hội nhập quốc tế trong giai đoạn công nghiệp hóa đất nước.

Nội dung giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa phải phù hợp với từng lứa tuổi và tiếp tục được rèn luyện theo mức độ tăng dần. Kế hoạch tổ chức hoạt động kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa phải được xây dựng từ đầu năm học và được phòng GD&ĐT phê duyệt.

Cũng tại công văn này, Phòng GD&ĐT huyện Cư Mgar yêu cầu các cơ sở giáo dục khi liên kết với các đơn vị để tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa phải có hợp đồng giữa hai bên. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi bên. Sau khi ký hợp đồng, phải báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp...