Clip: Xịt hơi cay cướp trang sức, người phụ nữ nhận ngay kết đắng

Xịt hơi cay cướp trang sức, người phụ nữ bị chủ cửa hàng lao tới dạy cho một bài học nhớ đời.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN