Xe ba gác cháy ngùn ngụt, người đàn ông bén lửa nằm lăn lộn dưới đất

Xe ba gác cháy ngùn ngụt, người đàn ông bén lửa nằm lăn lộn dưới đất

Xe ba gác bốc cháy dữ dội, lửa bén vào quần áo người đàn ông khiến ông này hoảng loạn, nằm lăn lộn dưới đất để dập lửa.