Bật lửa được làm như thế nào?

Khí butan được nén và lưu lại dưới dạng lỏng, đưa vào khuôn bật lửa, gắn khóa gas... Khi được giải nén, chất lỏng lập tức bốc hơi và...