Đừng quàng trách nhiệm bếp núc lên vai phụ nữ, hãy để họ vào bếp và nêm nếm gia vị bằng tình yêu thương

Đừng quàng trách nhiệm bếp núc lên vai phụ nữ, hãy để họ vào bếp và nêm nếm gia vị bằng tình yêu thương

Lấy việc bếp núc ra để làm thước đo giá trị của một người phụ nữ chỉ là quan niệm xa xưa thôi...