Video: Kim Jong-un bước chân qua giới tuyến liên Triều

Video: Kim Jong-un bước chân qua giới tuyến liên Triều

Lãnh đạo Hàn - Triều bắt tay khi hai người đứng ở hai bên đường ranh giới rồi họ cùng nhau bước sang phía bắc và cuối cùng sang phía nam,...