Vì sao toilet công cộng có khoảng hở 'vô duyên'?

Vì sao toilet công cộng có khoảng hở 'vô duyên'?

Đa số nhà vệ sinh công cộng có khoảng hở rộng dưới chân cửa, số khác có thêm cả khoảng hở ở chân vách ngăn giữa các phòng. Vì sao lại tồn tại những...