Chủ tịch nước mắc bệnh lý máu ác tính

Chủ tịch nước mắc bệnh lý máu ác tính

TS Phạm Gia Khải, nguyên chủ tịch Hội đồng chuyên môn - cố vấn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cho biết Chủ tịch nước...