Bắt cấp trên của ông Vũ Trọng Lương vụ nâng điểm hơn 300 bài thi

Bắt cấp trên của ông Vũ Trọng Lương vụ nâng điểm hơn 300 bài thi

Sau ông Vũ Trọng Lương, Cơ quan an ninh an điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố ông Nguyễn Thanh Hoài vì liên quan vụ sửa hơn 300 bài thi THPT...