Khói xe, bụi đường bủa vây người Hà Nội

Khói xe, bụi đường bủa vây người Hà Nội

Người tham gia giao thông ở thủ đô không chỉ dính bụi đường mà còn phải hít khói xe. Khẩu trang hầu như vô tác dụng trước các loại bụi.