21

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 21/1: Giảm mạnh 300-400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm 300-400 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

20

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 20/1: Lặng sóng từ đầu tuần, giữ giá 31.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên không đổi. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng 31.200-31.700...

18

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 18/1: Diễn biến trái chiều vào cuối tuần

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên diễn biến trái chiều. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

17

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 17/1: Tiếp tục tăng 200 đồng/kg, diễn biến trái chiều với giá cà phê thế giới

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng 200 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong...

16

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 16/1: Tiếp tục tăng nhẹ 100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng 100 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

15

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 15/1: Tăng 100 đồng/kg sau đà giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 15/1 ở khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ 100 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

14

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 14/1: Lao dốc mạnh 700 đồng/kg toàn Tây Nguyên

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm 700 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

13

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 13/1: Tăng nhẹ lên 32.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng 100 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

11

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 11/1: Đồng loạt giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm 200 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong...

10

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 10/1: Tiếp tục đà giảm 100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm 100 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong...

09

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 9/1: Quay đầu giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 9/1 ở khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm 200 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong...

08

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 8/1: Dứt đà giảm, tăng nhẹ 200 đồng/kg trên toàn Tây Nguyên

Giá cà phê hôm nay tăng 200 đồng/kg, dao động trong khoảng 31.600-32.300 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tỉnh Lâm Đồng...

07

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 7/1: Tiếp tục đà giảm 400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay giảm 400 đồng/kg, dao động trong khoảng 31.400-32.100 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tỉnh Lâm Đồng...

06

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 6/1: Chưa có dấu hiệu hồi phục, cao nhất 32.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên không đổi, dao động trong khoảng 31.800-32.500 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê...

04

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 4/1: Vì sao giảm liên tục 3 phiên liên tiếp?

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm 200 đồng/kg, dao động trong khoảng 31.800-32.500 đồng/kg. Trong đó, giá cà...

03

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 3/1: Giảm nhẹ 100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 100 đồng/kg, dao động trong khoảng 32.000-32.700 đồng/kg. Trong đó, giá...

02

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 2/1: Diễn biến trái chiều phiên đầu năm

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm 200 đồng/kg, dao động trong khoảng 31.900-32.600 đồng/kg. Trong đó, giá cà...

31

12/2019

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 31/12: Giảm nhẹ 200 đồng/kg phiên cuối năm 2019

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 200 đồng/kg dao động trong khoảng 31.900-32.600 đồng/kg. Trong đó, giá...