Hiện nay, có khoảng hơn 5 triệu đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; đã có gần 1,1 triệu người được chi trả chế độ qua tài khoản.

Theo báo cáo tình hình triển khai Đề án 06 của Trung tâm Công nghệ Thông tin (BộLĐ-TB&XH), trong năm 2023, Bộ đã cơ bản hoàn thiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 được Chính phủ giao thực hiện.

Trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, đến nay, hệ thống cơ sở dữ liệu đã có hơn 3,7 triệu đối tượng, trong đó có gần 3,3 triệu đối tượng đang hưởng trợ cấp đã được cấp định danh cá nhân/căn cước công dân, và gần 2,8 triệu đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng đã được xác thực thành công qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong công tác người có công, hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp cùng Bộ Công an, tiến hành nhập dữ liệu khoảng 850.000 hồ sơ người có công với cách mạng, trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hưởng trợ cấp hàng tháng.

Đối với cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ dữ liệu của 63 tỉnh, thành phố, Bộ đã tiếp nhận và quản lý dữ liệu của khoảng 1,9 triệu hộ nghèo, cận nghèo, tương đương 7,5 triệu người. Đồng thời, đã xác minh, bổ sung căn cước công dân, hoặc mã định danh cho hơn 5,5 triệu người thuộc các hộ nêu trên.

Cũng từ tháng 9/2023, cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức được thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về công tác chi trả an sinh không dùng tiền mặt, báo cáo cho biết tổng số đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc ngành Lao động quản lý tại các tỉnh, thành phố là hơn 5 triệu người. Trong đó, đã thực hiện rà soát được hơn 4,7 triệu người (chiếm tỷ lệ trên 94% tổng số đối tượng quản lý).

Tổng số đối tượng an sinh xã hội đã có tài khoản mong muốn chi trả không dùng tiền mặt là trên 1,8 triệu người (chiếm tỷ lệ 36,03% tổng số đối tượng quản lý); gần 1,1 triệu người đã được chi trả qua tài khoản (chiếm tỷ lệ 60,30% tổng số đối tượng đã có tài khoản). Tổng kinh phí đã thực hiện chi trả từ tháng 1/2023 đến nay là gần 3,5 nghìn tỷ đồng.

An Nhiên / An Ninh Thủ Đô

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/hon-1-trieu-nguoi-huong-chinh-sach-an-sinh-duoc-chi-tra-qua-tai-khoan-post571771.antd