01

10/2023

Sống khỏe

Nối liền bàn tay đứt rời cho bệnh nhi gần 18 tháng tuổi

Trong lúc đang chơi, bé N.M.A đã vô thức cho bàn tay phải vào máy cắt đá tại xưởng làm đá của gia đình.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN