13

09/2023

Kinh doanh

Đà Nẵng: Kiểm tra đột xuất 2 cửa hàng, thu giữ 150 sản phẩm bánh nhập lậu

Kiểm tra 2 cửa hàng kinh doanh thực phẩm, lực lượng chức năng ở Đà Nẵng thu giữ 150 sản phẩm là các loại bánh...