22

11/2022

Thế Giới

'Rợn tóc gáy' hình ảnh bảo vệ bệnh viện 'trò chuyện' với bệnh nhân ma giữa đêm

Camera an ninh tại một bệnh viện ở Buenos Aires, Argentina, cho thấy nhân viên bảo vệ đang chào đón một bệnh nhân trước...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN