20

11/2023

Xã hội

Phạt thanh niên vẽ lên tường Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Lại Tích Đ. bị yêu cầu dùng sơn trùng màu tường để trả lại hiện trạng ban đầu và cam kết không tái phạm.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN