22

09/2023

Xã hội

Biển số xe 'ngũ quý 2' trúng đấu giá hơn 600 triệu đồng

Phiên đấu giá chiều nay 22-9 đã hạ nhiệt, mặc dù biển số 90A-222.22 được xem là "siêu đẹp" song cũng chỉ trúng...

18

09/2023

Xã hội

Biển số xe trúng đấu giá có được thừa kế?

Biển số xe trúng đấu giá có được xem là tài sản không? Nếu có thì nó có được áp dụng luật thừa kế/phân chia...