30

09/2020

Giáo dục

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (tập 1) in lỗi: Phụ huynh than trời vì con thiếu bài

Biên soạn, thẩm định sách giáo khoa (SGK) là công việc rất quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng Giáo dục và Đào...

03

12/2019

Giáo dục

16 triệu USD được xử lý thế nào nếu không dùng biên soạn sách?

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến dùng 16 triệu USD để biên soạn tài liệu, tập huấn một triệu giáo viên và mua...

23

05/2019

Giáo dục

Sách giáo khoa cho chương trình phổ thông mới được biên soạn ra sao?

Bộ trưởng Nhạ đề xuất giải pháp sẽ tổ chức biên soạn một bộ SGK theo hướng thành lập Hội đồng quốc gia...

17

09/2018

Giáo dục

Bộ Giáo dục sẽ xử lý nghiêm vi phạm quyền chọn sách giáo khoa

Đại diện Bộ Giáo dục khẳng định sẽ không xảy ra tình trạng các tỉnh chọn sách do Bộ biên soạn để làm 'đẹp...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN