30

11/2022

Pháp luật

Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng với 2 ông Bùi Bé Tư và Nguyễn Thượng Lễ

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng ông Bùi Bé Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN