04

06/2021

Quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia xác nhận Trung Quốc đưa lực lượng đến quân cảng chiến lược Ream

Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh xác nhận Trung Quốc sẽ giúp Campuchia hiện đại hóa và mở rộng căn cứ hải quân Ream -...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN