10

02/2022

Thế Giới

Căng thẳng Ukraine - Nga: Ngoại giao con thoi chưa đột phá

Sau 2 ngày ngoại giao con thoi ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương về căng thẳng Ukraine - Nga, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức...