29

11/2022

Công nghệ

Cảnh báo ứng dụng xem World Cup chứa mã độc

Hàng loạt thiết bị Android đã bị dính mã độc vì tải ứng dụng "trôi nổi" về máy để xem World Cup 2022.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN