11

09/2019

Giáo dục

Hiệu trưởng bị tố bớt xén khẩu phần ăn của học sinh: Giáng chức xuống Hiệu phó

Ông Lò Xuân Dừa - Hiệu trưởng Trường dân tộc Nội trú huyện Phù Yên, Sơn La bớt xén khẩu phần ăn của học sinh và...