28

02/2024

Xã hội

Cận cảnh 2 cầu đô thị tại nút giao Mai Dịch chuẩn bị về đích

Hai đơn nguyên cầu đô thị tại nút giao Mai Dịch (Tp.Hà Nội) đang được gấp rút thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào...