27

03/2022

Xã hội

Đề nghị xử lý các đối tượng mạo danh nhân viên CDC Cà Mau

CDC Cà Mau đã có công văn đề nghị ngành chức năng điều tra xử lý các đối tượng mạo danh nhân viên trung tâm để...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN