24

02/2024

Giải trí

Chị đẹp Trang Pháp nói gì về việc tham dự show Chị Đẹp bản Trung?

Khán giả chắc chắn rất mong Trang Pháp có thể đại diện Việt Nam cùng các đồng đội tham dự show Tỷ Tỷ Đạp Gió...