29

07/2021

Xã hội

Dùng xe tải, gạch và thùng container làm chốt phong tỏa ở Hà Nội

UBND phường Long Biên (Hà Nội) đã huy động xe tải, gạch, thùng container của người dân để lập các hàng rào tại cửa...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN