26

05/2023

Xã hội

Gần 1,4 triệu phương tiện hưởng lợi từ tự động giãn chu kỳ đăng kiểm

Nếu việc cho phép tự động giãn chu kỳ kiểm định xe cá nhân dưới 9 chỗ ngồi không kinh doanh được chấp thuận sẽ...

07

04/2023

Xã hội

NÓNG: Kiến nghị cho phép xe ôtô biển trắng được tự động giãn chu kỳ đăng kiểm

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam kiến nghị cho phép xe không kinh doanh vận tải được được thực hiện giãn chu kỳ...

19

03/2023

Xã hội

Hơn 3 triệu xe có thể được giãn chu kỳ đăng kiểm

Theo tính toán, hơn 3 triệu ôtô dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải sẽ được giãn chu kỳ kiểm định sau khi Cục Đăng...