15

09/2023

Xã hội

Rút ngắn chuyến công tác, Chủ tịch Hà Nội về thăm nạn nhân vụ cháy

Sau khi về đến sân bay Nội Bài, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến thẳng bệnh viện để thăm hỏi các nạn...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN