05

07/2022

Pháp luật

Có được dùng song song CMND còn hạn khi đã được cấp CCCD gắn chip?

Thực tế có rất nhiều người hiện đang có hai giấy tờ tuỳ thân là Chứng minh nhân dân (CMND) còn nguyên vẹn, còn hạn...

22

02/2022

Xã hội

7 loại giấy tờ quan trọng sắp bị 'khai tử' hoàn toàn, người dân cần biết

Những loại giấy tờ hành chính quan trọng này sẽ được thay thế hoàn hoàn bằng dữ liệu điện tử.