01

11/2023

Sống khỏe

Bộ Y tế ngừng công bố số liệu về ca bệnh COVID-19

L Bộ Y tế dừng cung cấp bản tin về tình hình chống dịch COVID-19 sau khi COVID-19 được điều chỉnh từ bệnh truyền...

31

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc lại tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 31-10, Bộ Y tế cho biết ca mắc tăng so với ngày trước đó. Hiện cả nước không còn bệnh nhân...

26

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm giảm sâu

Về dịch COVID-19 hôm nay 26-10, Bộ Y tế cho biết ca mắc tiếp tục giảm so với nhiều tuần trước đó. Hiện cả nước...

24

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 24-10, Bộ Y tế cho biết ca mắc tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hiện cả nước không còn bệnh...

23

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc tăng nhẹ

Về dịch COVID-19 hôm nay 23-10, Bộ Y tế cho biết ca mắc tăng trong ngày đầu tuần. Hiện cả nước còn 2 bệnh nhân nặng

20

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm giảm, COVID-19 không còn là bệnh nhóm A

Về dịch COVID-19 hôm nay 20-10, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm giảm so với ngày trước đó. Hiện cả nước còn 5 bệnh nhân...

19

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm giảm liên tiếp ngày thứ 3

Về dịch COVID-19 hôm nay 19/10, Bộ Y tế cho biết ca mắc và bệnh nhân nặng đều giảm nhẹ so với ngày trước đó. Số...

18

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm giảm nhưng bệnh nhân nặng tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 18-10, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân nặng tăng thêm 3 trường hợp trong đó có 1 ca phải thở máy...

13

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc và bệnh nhân nặng lại tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 13-10, Bộ Y tế cho biết ca mắc và bệnh nhân nặng đều tăng so với ngày trước đó. Cùng ngày,...

11

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm giảm sâu, bệnh nhân nặng tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 11-10, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm giảm mạnh so với ngày trước đó. Hiện cả nước còn 3 bệnh...

10

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc cao nhất 18 ngày qua

Về dịch COVID-19 hôm nay 10-10, Bộ Y tế cho biết ca mắc tăng mạnh so với ngày trước đó. Hiện cả nước còn 2 bệnh...

06

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc tăng ngày thứ 5 liên tiếp

Về dịch COVID-19 hôm nay 6-10, Bộ Y tế cho biết số ca mắc tiếp tục tăng so với các ngày trước đó. Cả nước hiện...

05

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc tiếp tục tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 5-10, Bộ Y tế cho biết hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng. Trong ngày có thêm 7 người...

02

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc tăng ngày đầu tuần

Về dịch COVID-19 hôm nay 2-10, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm tăng trong ngày đầu tuần. Trong ngày có thêm 5 người khỏi bệnh

30

09/2023

Sống khỏe

Hết lo COVID-19, cảnh giác với Nipah

Trong khi Bộ Y tế đang xúc tiến chuyển bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B thì bệnh do virus Nipah lây truyền từ dơi bùng...

28

09/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc không tăng, bệnh nhân nặng giảm

Về dịch COVID-19 hôm nay 28-9, Bộ Y tế cho biết số ca mắc tương đương ngày trước đó nhưng bệnh nhân nặng tiếp tục...

28

09/2023

Sống khỏe

Bộ Y tế đề xuất công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A

Bộ Y tế thông tin đã xây dựng kế hoạch kiểm soát, hướng dẫn giám sát, điều trị liên quan đến dịch Covid-19 để...

25

09/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm và bệnh nhân nặng lại tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 25-9, Bộ Y tế cho biết số ca mắc tăng cao so với ngày trước đó. Hiện cả nước có 4 bệnh...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN