24

05/2023

Video HOT

Clip: Cục nóng điều hòa bất ngờ phát nổ khi đang sửa chữa

Vừa mới tháo vỏ, cục nóng điều hòa đã bất ngờ phát nổ khiến người thợ bị thương nặng.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN