20

02/2024

Pháp luật

Truy tố cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và các đồng phạm

Sau khi Đước bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và...