13

06/2021

Pháp luật

Bị ghép giọng can thiệp vụ án Hồ Duy Hải, đại tá Đinh Văn Nơi nói gì ?

Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định chưa từng phát biểu có nội dung liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải như các kênh trên...

17

03/2021

Xã hội

Đại tá Đinh Văn Nơi là người phát ngôn chính thức của Công an tỉnh An Giang

Giám đốc Công an tỉnh An Giang - là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh An Giang.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN