26

02/2024

Xã hội

Vụ đấu giá 4 tỷ đồng/m2 đất: Được hoàn tiền cọc trong trường hợp nào?

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ trả lại tiền cọc sau khi huỷ kết quả trúng đấu giá 4 tỷ đồng/m2 đất....