22

03/2022

Xã hội

Dãy số ở mặt sau và chip điện tử trên căn cước công dân có ý nghĩa gì?

Mặt sau thẻ Căn cước công dân chứa đựng rất nhiều thông tin có thể bạn chưa biết. Cụ thể, Căn cước công dân...