23

09/2022

Pháp luật

Căn cứ định tội người đàn ông bị tố hiếp dâm nữ du khách ở Hà Giang

Theo luật sư, bất chấp việc nạn nhân không tri hô khi bị cưỡng hiếp, hành vi của Mềnh vẫn đủ yếu tố cấu thành...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN