26

06/2021

Video HOT

Đối tượng nhận trọn chiếc búa vào người, đồ ăn trộm vừa mới lấy đã rơi vãi khắp mặt đường

Vụ trộm không thành, tên trộm đen đủi còn phải nhận cú ném đau "điếng người" từ gia chủ.