16

04/2023

Thế Giới

Nước nào đông dân nhất thế giới?

Với dân số 1.425.782.975 người tính đến ngày 14/4, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất...